Rukovodilac tima za obračun zarada

Opis posla:

 • Razvija, vodi i nadgleda odeljenje za obračuna zarada i koordinira dnevne aktivnosti;
 • Upravlja i razvija odnose sa klijentima, računovodstvenim i poreskim odeljenjem unutar kompanije;
 • Prati promene u zakonodavstvu i pruža informacije timu i klijentima;
 • Omogućava da dostupne informacije budu kvalitetne, tačne i ažurne
 • Radi u skladu sa lokalnim zakonskim okvirima proučavajući postojeće i nove zakone, pridržava se zakonskih zahteva i savetuje rukovodstvo o potrebnim akcijama;
 • Čuva poverljivost i sigurnost celokupne dokumentacije o obračunu zarada i uspostavlja efikasnu komunikaciju sa klijentima;
 • Pruža informacije o obračunu zarada (pismeno i usmeno)
 • Obračunava zarade i druge nadoknade
 • Obračunava porez i socijalno osiguranje za različita plaćanja fizičkim licima i priprema njihove poreske prijave (ugovor o delu, prihod od zakupa, naknada direktora itd.);
 • Pregleda obračune službenih putovanja i podnosi poreske prijave;
 • Pruža informacije u vezi sa optimizacijom troškova zarada u skladu sa zahtevima klijenata;
 • Izrađuje godišnje izveštaje, kao i posebne pakete izveštavanja u skladu sa specifičnim zahtevima klijenta;
 • Komunicira sa klijentima i poreskim inspektorima, revizorima, bankama – usmeno i pismeno, na srpskom i engleskom jeziku;
 • Priprema i podnosi Poreskoj upravi sve relevantne poreske prijave;
 • Pregleda dokumentaciju u vezi sa obračunom zarada, uključujući i ugovore, platne liste, izveštaje itd.
 • Pruža smernice za obračun zarada pisanjem novih i ažuriranjem postojećih politika i procedura;
 • Kontinuirano radi na poboljšanju radnih procesa;
 • Unapređuje svoja profesionalna i tehnička znanja pohađajući edukativne radionice, uspostavljajući lične kontakte, učestvujući u profesionalnim društvima, komorama itd.
 • Preuzima druge dužnosti koje spadaju u okvir ovog radnog mesta i pruža podršku gde je potrebno;
 • Odgovoran/a je za pregled i popunjavanje utrošenih sati za fakturisanje klijentima

Uslovi za obavljanje posla:

Obrazovanje / iskustvo / veštine i kvalifikacije

 • VI ili VII stepen stručne spreme;
 • Stručnjak za obračun zarada sa najmanje 4-5 godina relevantnog radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika (nivo B2, ili viši)
 • Iskustvo u rukovođenju, obuci i motivaciji zaposlenih
 • Dobro razumevanje procesa obračuna zarada i zakonskog okvira  (struktura zarade i drugih primanja, benefiti, i sl.)
 • Odlično poznavanje MS aplikacija: Excel, Word, Power Point
 • Dobre međuljudske, organizacione i veštine planiranja
 • Dobre komunikacijske veštine (pismene i usmene)
 • Rad u ABSoft-u je prednost.

Šta nudimo?

 • Rad u izuzetnom i posvećenom timu;
 • Treninge i edukacije (interne i eksterne);
 • Priliku za profesionalni rast, razvoj i napredak u okviru kompanije;
 • Fleksibilno radno vreme;
 • Mogućnost rada od kuće;
 • I ostale benefite.

Svoju radnu biografiju možete poslati na mejl adresu: hr@tpa-group.rs

*Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani.