Dnevnice za službena putovanja u inostranstvo

26. октобра 2015 | Vreme čitanja: 2 min

Od 14.10.2015. godine počinju da se primenjuju izmenjene odredbe Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, kojima se određuje visina dnevnica, način obračuna dnevnica i refundacije troškova državnih službenika na službenom putovanju u zemlji i u inostranstvu.

Međutim, ova uredba se primenjuje i na zaposlene u privatnom sektoru u delu koji se odnosi na službena putovanja u inostranstvo, kako sledi:

  • Uvodi se jedinstvena dnevnica za sva službena putovanja u inostranstvo u iznosu od 15 evra, koja zaposlenom pripada na svakih 24 časa provedenih na službenom putu. Ovaj iznos predstavlja neoporezivi iznos dnevnice za službeni put u inostranstvo, bez obzira na zemlju putovanja;
  • Poslodavac svojim opštim aktom može utvrditi iznos dnevnice koji će biti manji ili veći u odnosu na iznos utvrđen uredbom, kao što je to bio slučaj i do sada. Pri tome treba imati u vidu da je poslodavac dužan da obračuna i plati porez na zarade od 10% na iznos dnevnice isplaćen preko ovih 15 evra.

Izmenama uredbe dnevnica za službeni put u zemlji je utvrđena u iznosu od 150 dinara. S obzirom da se uredba ne primenjuje na zaposlene u privatnom sektoru u delu koji se odnosi na službena putovanja u zemlji, ova izmena neće uticati na dosadašnju praksu poslodavaca. Naime, poslodavac i dalje svojim opštim aktom utvrđuje iznose dnevnice za službeni put u zemlji pri čemu treba imati u vidu da je neoporezivi iznos ove dnevnice propisan Zakonom o porezu na dohodak građana i da trenutno iznosi 2.168 dinara (usklađivanje ovog iznosa se vrši godišnje).

taxnewsletter_oktobar2015_srb_3.pdf