Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu

28. фебруара 2019 | Vreme čitanja: 1 min

 

Podatak o prosečnoj godišnjoj zaradi za 2018. godinu u Srbiji objavljen je 26. februara 2019. godine i iznosi 823.548 dinara. Ovaj podatak se koristi pri utvrđivanju limita za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak za 2018. godinu.

 

Ukupan neto dohodak fizičkog lica ostvaren u 2018. godini je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

  • ostvareni oporeziv dohodak do 2.470.644 dinara – neoporeziv;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka do 4.941.288 dinara – oporeziv stopom od 10%;
  • ostvareni iznos oporezivog dohotka koji prelazi 4.941.288 dinara – oporeziv stopom od 15%

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

  • umanjenje za poreskog obveznika: 329.419 dinara;
  • umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 123.532 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2018. godinu je 15. maj 2019. godine.

Za sva dodatna pojašnjenja, TPA tim Vam stoji na raspolaganju.

Kontakt