IT i Finansije – aktuelne teme iz oblasti finansija, računovodstva i poreza

25. октобра 2018 | Vreme čitanja: 2 min

TPA je 11. oktobra organizovao seminar posvećen aktuelnim temama iz oblasti finansija, računovodstva i poreza koje se tiču IT sektora.

Teme koje su regionalni stručnjaci TPA analizirati iz praktične perspektive bile su:

  • Preduzetnici i IT: sadašnja situacija i očekivane promene
  • Podsticajne mere za razvoj IT sektora
  • Uticaj MSFI 15 na IT sektor

IT sektor Srbije čini jedan od najvitalnijih delova srpske ekonomije, sa najvećim rastom u odnosu na druge sektore i najvećom perspektivom daljeg rasta. Trenutno u IT sektoru postoji određeni broj otvorenih regulatornih pitanja, kao što je na primer radno angažovanje IT stručnjaka kroz preduzetničke radnje. Naši stručnjaci govorili su o tome šta stoji iza najava da će ova oblast biti predmet dodatnog angažovanja regulatora kako bi se povećala pravna sigurnost poslodavaca i postavila transparentna pravila igre.

Uredba o privlačenju direktnih investicija je izmenjena u maju 2018. godine i sada dozvoljava da se podsticaji mogu dodeliti i za razvoj softvera, ali pod određenim uslovima. Ministarstvo finansija je nedavno najavilo poreske podsticaje za inovativne delatnosti. Na seminaru je bilo reči o trenutno dostupnim podsticajima za IT industriju i eventualnim promenama koje bi mogle da nastanu u ovom polju.

Već dugo se govori o značajnim promenama koje donosi primena novog MSFI 15 – Prihodi od ugovora sa kupcima. Odgovarali smo na pitanja o tome koje industrije su najviše pogođene, na koji način će izmene uticati na finansijsko izveštavanje IT sektora i da li je poreski sistem spreman da se prilagodi promenama koje nastupaju.

TPA će i dalje ostati posvećen IT industriji i raditi zajedno sa relevatnim zainteresovanim stranama na unapređenju regulatornog okvira za tu industriju.

Kontakt