Izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

14. децембра 2018 | Vreme čitanja: 2 min

U Službenom glasniku Republike Srbije 95/2018 od 8. decembra 2018. godine objavljene su izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. U nastavku izdvajamo najvažnije izmene zakona.

  • Ukida se obaveza plaćanja doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca;
  • Novim izmenama menja se pojam rada osnivača i članova privrednog društva, gde se pored radnog odnosa, radom smatra i predstavljanje i zastupanje privrednog društva na osnovu upisa u registar, a briše se odredba da se radom smatra obavljanje poslovodstvenih ovlašćenja i poslova upravljanja;
  • Izmenjen je način utvrđivanja i period primene najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa gde se osnovica za doprinose utvrđuje na osnovu isplaćene zarade u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca oktobra (a ne novembra kao do sada) u tekućoj godini, a primenjuje se od prvog dana narednog meseca po objavljivanju tog iznosa od strane Ministarstva finansija;
  • Uvodi se oslobođenje od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na zarade osnivača, preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika u prvoj godini poslovanja, ukoliko njihova neto zarada ne prelazi 37.000 RSD;
  • Novim izmenama ukida se kategorija procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa, te se iznos najviše godišnje osnovice za doprinose utvrđuje kao zbir iznosa 12 najviših mesečnih osnovica;
  • Precizira se da kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana ili kada zaposleni radi sa skraćenim ili nepunim radnim vremenom, a ispunjeni su uslovi za primenu najviše mesečne osnovice doprinosa, obračun doprinosa se vrši na iznos najviše mesečne osnovice doprinosa.