Ministarstvo finansija je objavilo Pravilnik o kamatnim stopama

23. априла 2018 | Vreme čitanja: 2 min

Ministarstvo finansija je objavilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, koji važi za 2018. godinu i primenjuje se na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. Pravilnik je stupio na snagu 17. marta 2018. godine.

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za banke i davaoce finansijskog lizinga su:

 • 3,10% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 4,10% na dugoročne kredite u RSD;
 • 3,19% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,45% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 3,12% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 1,15% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 3,33% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB.

U odnosu na 2017. godinu nastavljen je trend pada kamatnih stopa za druga privredna društva, izuzev stopa za zaduživanja u valuti CHF, kako sledi:

 • 5,84% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 5,58% na dugoročne kredite u RSD;
 • 3,10% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,42% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 12,97% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 8,21% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 4,41% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,16% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Propisane kamatne stope obveznici mogu da koriste za potrebe utvrđivanja poreza na dobit, odnosno obračuna korekcije rashoda prema povezanim licima za 2018. godinu.

Takođe, napominjemo da pomenute kamatne stope obveznici mogu da koriste tokom 2018. godine kada budu isplaćivali kamate po osnovu primljenih zajmova, odnosno kredita svojim povezanim licima iz inostranstva, budući da većina ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja propisuje mogućnost korišćenja beneficirane stope poreza po odbitku samo do iznosa kamate koja je u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Za iznos kamate koji prelazi iznos koji se smatra iznosom “van dohvata ruke”, primenjuje se zakonska stopa poreza po odbitku (20%).

 

Kontakt