Momenat nastanka poreske obaveze kod dodele akcija zaposlenima

31. јула 2015 | Vreme čitanja: 1 min

Navedeno mišljenje bliže definiše momenat nastanak poreske obaveze u slučaju kada fizičko lice zaposleno kod domaćeg poslodavca ostvari pravo na akcije kod povezanog lica iz inostranstva. U konkretnoj situaciji, trošak sticanja ovih akcija snosi lokalni poslodavac koji, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, vrši mesečno rezervisanje određenog iznosa troška u svojim poslovnim knjigama na ime sticanja ovog prava, do momenta sticanja tog prava. S obzirom da je u poslovnim knjigama lokalnog poslodavca moguće evidentirati stvarni iznos vrednosti stečenih akcija isključivo posle prijema fakture od povezanog lica (pošto su tada poznate sve okolnosti i elementi od značaja za precizno utvrđivanje troškova), mišljenjem se precizira da oporezivi momenat nastaje kada zaposleni stekne pravo raspolaganja na akcijama a ne kada je izvršeno rezervisanje određenog iznosa u poslovnim knjigama poslodavca.

taxnewsletter_jul2015_srb_1.pdf