MSFI 16 – Lizing

8. јануара 2019 | Vreme čitanja: 1 min

Da li ste spremni za jednu od najvećih promena u računovodstvu?

Od januara 2019. godine stupa na snagu novi MSFI 16 – Lizing, koji će u potpunosti zameniti MRS 17, a njegova primena doneće najveće promene zakupcima imovine. Zahtevi novog standarda ogledaju se u priznavanju imovine sa pravom korišćenja i obaveza po osnovu lizinga u bilansu stanja, dok se u bilansu uspeha trošak zakupa „premešta“ na pozicije koje ne ulaze u kalkulaciju jednog od najčešće korišćenih pokazatelja uspešnosti – EBITDA: trošak amortizacije i trošak kamate.

Prva primena MSFI 16 zahtevaće sveobuhvatnu analizu ugovora o lizingu, a neka od pitanja sa kojima ćete se suočiti su: koji je neopozivi period zakupa, da li postoji opcija produženja ugovora ili opcija raskida i kolika je verovatnoća da se takve opcije iskoriste, koju kamatnu stopu primeniti u uslovima kada ugovorom kamatna stopa nije definisana i sl. Za većinu kompanija implementacija novog standarda će predstavljati veliki izazov.

TPA tim koji već ima iskustva na implementaciji MSFI 16 u međunarodnim kompanijama, stoji Vam na raspolaganju. Više informacija o uslugama koje Vam naši konsultanti mogu ponuditi u oblasti međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja.

Kontakt