Novi kriterijumi za razvrstavanje prema Zakonu o računovodstvu

16. јануара 2015 | Vreme čitanja: 1 min

 

Veličina

Kriterijumi

Od

Do

1

2

3

4

Mikro pravno lice

Prosečan broj zaposlenih

Poslovni prihodi

Prosečna vrednost poslovne imovine

10

700.000 EUR

350.000 EUR

Malo pravno lice

Prosečan broj zaposlenih

Poslovni prihodi

Prosečna vrednost poslovne imovine

10

700.000 EUR

350.000 EUR

50

8.800.000 EUR

4.400.000 EUR

Srednje pravno lice

Prosečan broj zaposlenih

Poslovni prihodi

Prosečna vrednost poslovne imovine

50

8.800.000 EUR

4.400.000 EUR

250

35.000.000 EUR

17.500.000 EUR

Veliko pravno lice

Prosečan broj zaposlenih

Poslovni prihodi

Prosečna vrednost poslovne imovine

250

35.000.000 EUR

17.500.000 EUR

 

  • U mikro pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja ne prelaze dva kriterijuma navedena u koloni 4 tabele.
  • U mala i srednja pravna lica razvrstavaju se ona pravna lica koja prelaze dva kriterijuma navedena u koloni 3 tabele, ali ne prelazedva kriterijuma navedena u koloni 4 tabele.
  • U velika pravna lica razvrstavaju se pravna lica koja prelazedva kriterijuma navedena u koloni 3 tabele.

 

Novoosnovana pravna lica razvrstavaju se na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslovnu godinu u kojoj su osnovani i broja meseci poslovanja, a utvrđeni podaci koriste se za tu i narednu poslovnu godinu.

Narodna banka Srbije, banke i druge finansijske institucije nad kojima, saglasno zakonu, nadzor vrši Narodna banka Srbije; društva za osiguranje; davaoci finansijskog lizinga; dobrovoljni penzijski fondovi; društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima; otvoreni i zatvoreni investicioni fondovi; društva za upravljanje investicionim fondovima; berze i brokersko-dilerska društva; kao i faktoring društva u smislu ovog zakona smatraju se velikim pravnim licima.

 

poreske_i_finansijske_vesti_porez_na_dobit_i_fi_za_2014_tpahorwathserbia_0.pdf