Obaveza plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu

5. марта 2015 | Vreme čitanja: 1 min

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu u Srbiji su fizička lica:

  • rezidenti Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji i van Srbije tokom 2014. godine; i
  • nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji tokom 2014. godine;

ukoliko ovako ostvaren dohodak tih fizičkih lica prelazi ukupan neto iznos od 2.211.336 dinara.

Dohodak koji podleže oporezivanju je prihod fizičkog lica ostvaren po osnovu zarade, samostalne delatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih dobara, prihodi sportista i sportskih stručnjaka kao i drugi prihodi shodno članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ukupan neto dohodak koji prelazi navedeni iznos je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

  • 10% poreza se primenjuje na iznos dohotka u rasponu od 2.211.336 do 4.422.672 dinara;
  • 15% poreza se primenjuje na iznos dohotka koji prelazi 4.422.672 dinara.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

  • umanjenje za poreskog obveznika: 294.845 dinara;
  • umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 110.567 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu je 15. maj 2015. godine. Počev od 1. aprila 2015. godine, podnošenje prijave će biti moguće isključivo elektronskim putem.

 

poreskevesti_mart2015_srb.pdf