Obaveza plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu

19. фебруара 2016 | Vreme čitanja: 1 min

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu u Srbiji su fizička lica:

  • rezidenti Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji i van Srbije tokom 2015. godine; i
  • nerezidenti, za dohodak ostvaren u Srbiji tokom 2015. godine;

ukoliko ovako ostvaren dohodak tih fizičkih lica prelazi ukupan neto iznos od 2.201.220 dinara.

Dohodak koji podleže oporezivanju je prihod fizičkog lica ostvaren po osnovu zarade, samostalne delatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu, prava industrijske svojine, davanja u zakup nepokretnosti i pokretnih dobara, prihodi sportista i sportskih stručnjaka kao i drugi prihodi shodno članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ukupan neto dohodak fizičkog lica ostvaren u 2015. godini je oporeziv progresivnom poreskom stopom i to na sledeći način:

  • ostvareni dohodak do 2.201.220 dinara – neoporeziv;
  • ostvareni iznos dohotka u rasponu od 2.201.220 do 6.603.660 dinara – oporezivo stopom od 10%;
  • ostvareni iznos dohotka koji prelazi 6.603.660 dinara – oporezivo stopom od 15%.

Osnovica godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu može se umanjiti za iznos sledećih ličnih odbitaka (ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje):

  • umanjenje za poreskog obveznika: 293.496 dinara;
  • umanjenje za svakog od izdržavanih članova porodice: 110.061 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu je 16. maj 2016. godine. Podnošenje prijave je isključivo elektronskim putem, na obrascu PPDG-2R.

taxnewsletter_februar2016_srb_1_0.pdf