Početak primene i rokovi

23. септембра 2015 | Vreme čitanja: 1 min

  • Odredba kojom se uvodi obaveza podnošenje rekapitulacije obračuna PDV uz PDV prijavu će početi da se primenjuje od 2017. godine.
  • Jedinstveni rok za podnošenje PDV prijava za mesečne i kvartalne PDV obveznike počinje da važi od januara 2016. godine.

S obzirom na brojne predložene izmene zakona, kao i na uvođenje novog instituta PDV punomoćnika, teško je predvideti koliko će vremena biti potrebno za potpunu implementaciju predloženih izmena u praksi. Svakako se u bliskoj budućnosti očekuju izmene postojećih podzakonskih akata koji bi trebalo da bliže definišu i olakšaju primenu novih zakonskih rešenja.

 

 

 

 

taxnewsletter_septembar2015_srb_0.pdf