Porez na imovinu za mikro, mala i srednja preuzeća

28. октобра 2018 | Vreme čitanja: 2 min

Ministarstvo finansija je izdalo mišljenja br. 430-00-00835/2017-04 i br. 430-00-00073/2018-04, oba 13. avgusta 2018. godine, koji navode da pravna lica koja primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (“MSFI za MSP”), odnosno Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica (“Pravilnik”) nemaju pravo da poresku osnovicu za porez na imovinu nepokretnosti utvrđuju po metodu fer vrednosti.

Pomenuta mišljenja navode da član 7, stav 1 Zakona o porezima na imovinu navodi da pravna lica koja nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama iskazuju po metodu fer vrednosti u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) i usvojenim računovodstvenim politikama, utvrđuju poresku osnovicu u iznosu fer vrednosti ovih nepokretnosti na poslednji dan poslovne godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu. Kako se navedena odredba odnosi samo na MSFI i MRS, a ne na MSFI za MSP i Pravilnik, pravna lica koju primenjuju metod fer vrednosti u skladu sa ovim računovodstvenim okvirima nemaju pravo da koriste fer vrednost nepokretnosti kao osnovicu poreza na imovinu.

Navedena mišljenja su suprotna praksi mnogih poreskih obveznika koji primenjuju MSFI za MSP i Pravilnik i koriste fer vrednost nepokretnosti kao poresku osnovicu za porez na imovinu, kao i nekih Uprava javnih prihoda koje su u prethodnom periodu prihvatale poreske prijave ovih obveznika u kojima je poreska osnovica iskazana u visini fer vrednosti nepokretnosti.

Kontakt