Pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva

31. јула 2015 | Vreme čitanja: 1 min

Prema navedenom mišljenju, poreskom obvezniku čiji se poreski period razlikuje od kalendarske godine priznaje se pravo na poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja su izvršena u 2013. godini, i to od datuma otpočinjanja tog poreskog perioda u 2013. godini a zaključno sa ulaganjima izvršenim do 31. decembra 2013. godine, ukoliko su predmetna ulaganja iskazana u poreskom bilansu i poreskoj prijavi koji su podneti za poreski period različit od kalendarske godine. Ovakvim tumačenjem, izjednačen je položaj poreskih obveznika kojima je poreski period za 2013. godinu bio jednak kalendarskoj 2013. godini sa poreskim obveznicima kod kojih se poreska 2013. godina razlikovala od kalendarske 2013. godine, u delu prava na ostvarivanje ovog poreskog podsticaja.

 

taxnewsletter_jul2015_srb_2.pdf