TPA IT Solutions

27. новембра 2023 | Vreme čitanja: 4 min

TPA IT Solutions pruža rešenja koja omogućavaju organizacijama da optimizuju svoje poslovanje, povećaju produktivnost, poboljšaju efikasnost i ostanu konkurentne na tržištu.

Pružamo usluge lokalizacije ERP sistema, automatizacije ulaznih i izlaznih eFaktura, podnošenje PDV evidencija za klijente kao i pristup našem softveru za brzo podnošenje evidencije klijentima, savetovanje klijenata kako da unificiraju i automatizuju svoje poslovanje na najbolji i najefikasniji način.

Usluge koje pružamo se prilagođavaju potrebama klijenta i mogu obuhvatiti različite oblasti informacionih tehnologija u skladu sa zahtevima modernog poslovanja.

Benefiti ove usluge:

 • Smanjenje vremena potrebnog za upravljanje dokumentima i fakturama.
 • Automatizacija procesa smanjuje rizik od ljudskih grešaka.
 • Pristup dokumentima iz bilo kog mesta putem cloud platforme.
 • Automatizacija rutinskih zadataka oslobađa ljudske resurse za više aktivnosti koje dodaju vrednost procesima.
 • Efikasniji rad procesa dovodi do smanjenja troškova poslovanja.
 • Pružanje usluge održavanja i podrške osigurava kontinuirani rad ERP sistema.
 • Obezbeđujemo centralizaciju poslovnih podataka i na taj način omogućava se bolje donošenje odluka.
 • Mogućnost prilagođavanja ERP sistema specifičnim potrebama klijenata.
 • Pružamo pomoć u prilagođavanju novim tehnologijama i promenama u industriji.

Vrsta usluga:

 • DMS, eFakture i eArhiva
 • RPA implementacije i savetovanja
 • SAP implementacije, podrška i savetovanje
 • ERP implementacije, podrška i savetovanje
 • Savetovanje na projektima automatizacije i digitalizacije
 • Obuka i podrška ključnim i krajnjim korisnicima

DMS

Pružanje podrške i platforma za kreiranje, prihvatanje i organizaciju elektronskih faktura (efakture preko DMS platforme)

Usluga pristupa cloud platformi za upravljanje eFakturama, sa mogućnošću unosa izlaznih faktura I pojedinačne pdv evidencije iz excela

Usluga izdavanja velikog broja izlaznih faktura za klijente na osnovu podataka iz excela

Usluga pripreme pojedinačne I zbirne pdv evidencije

Implementacija procedura odobrenja za ulazne fakture (domaće I strane) u našem okruženju

Uslugu savetovanja na projektima implementacije softvera za izdavanje elektronskih izlaznih faktura.

DMS poseduje mogućnost komunikacije sa Sistemom elektronskih faktura. Sistem je moguće koristiti za neograničen broj faktura i za veći broj povezanih pravnih lica.

Moguće integrisati pomoću API-a sa bilo kojim ERP-om ili drugim poslovnim rešenjima.

Pružanje podrške i platforma za E-arhiviranje

Pokrivamo sve faze od izdavanja do arhiviranja elektronske dokumentacije

Kompletno rešenje usklađeno sa svim zakonskim propisima, za lako i pouzdano arhiviranje dokumentacije i brzo i jednostavno vođenje arhivske knjige

Dokument se unosi u sistem i arhivira se pod zadatom kategorijom i određenim predmetom. Omogućen je automatizovan proces kretanja dokumenta, kroz workflow. Sistem prati životni vek i tok dokumenta i njegovu istoriju. Mogućnost elektronskog vođenja delovodne knjige i digitalnog potpisivanja dokumentacije.

RPA – automatizacija i digitalizacija procesa

Analiza, dizajn i primena jednog ili nekoliko procesa za demonstriranje RPA sposobnosti. Ovo pruža priliku da testirate robote u stvarnim situacijama i okruženjima i proverite da li ispunjavaju vaše potrebe i očekivanja

Procenu procesa, analizu podataka, vođenje radionica i izračunavanje poslovnih slučajeva radi izgradnje prioritetnog sistema za automatizaciju procesa. To takođe može uključivati procenu pogodnih RPA alata za vašu organizaciju.

Na osnovu procene vaših zahteva i našeg opsega znanja i pregleda tržišta, možemo Vas savetovati kako da odaberete pravi RPA alat I procese koje je potrebno automatizovati radi unapredjenja vašeg poslovanja.

SAP – Implementacije SAP sistema

Usluge konsaltinga podrazumevaju instalaciju, implementaciju i integraciju poslovnih rešenja renomiranog svetskog proizvođača ERP sistema – SAP AG.

Implementacija, lokalizacija, podrška  školovanje, održavanje, i nadogradnja SAP rešenja na željenoj hardverskoj platformi.

Nudimo usluge vođenja projekata po SAP ASAP metodologiji, školovanje korisnika Vaše kompanije, i usluge održavanja sistema, ne samo kao deo usluga na projektu, već se deo usluga može i naknadno dogovoriti u skladu sa Vašim zahtevima i potrebama.

Unapredjenje i dorada starih SAP aplikacija za SAP HANA

Instalacija i konfiguracija SAP HANA okruženja
• Integracija SAP HANA platforme u vaše postojeće okruženje
• Implementacija mogućnosti izveštavanja SAP HANA-e

Obuku vašem timu za implementaciju, upravljanje, administraciju i vodjenje FI modula u SAP HANA

ERP implementacije

Uslugu FI konsultanta na projektima implementacije ERP sistema:

 • SAP
 • BC
 • Pantheon
 • AB Soft
 • Savetovanje pri lokalizaciji ERP sistema koji nisu dostupni u Srbiji

Savetovanje prilikom implementacije, optimizovanja procesa I postavki radi lakše I ispravnije upotrebe sistema.

Uslugu podrške odredjivanja I povezivanja podataka iz starog u novi ERP softver I lokalizaciju procesa.

Obuka korisnika za rad u novom ERP okruženju.

Savetovanje na projektima automatizacije I digitalizacije

Uslugu savetovanja na projektima uvodjenja novih sistema (DMS, ERP, BI, RPA) I određivanja najboljih primenljivih rešenja za vaše poslovanje.

Obuka i podrška korisnicima

Podrška ključnim i krajnjim korisnicima za FI module (paketi 2h/MON, 4h/MON, 8h/MON, itd)

Obuke korisnika za rad u ERP rešenjima

Pojedinačne I grupne obuke korisnika za korišćenje SEF-a (SRB)

Pojedinačne I grupne obuke korisnika za korišćenje SEF-a (ENG)