Intervju sa Tomasom Hanederom

27. септембра 2016 | Vreme čitanja: 4 min

Recite nam ukratko kakve je nove šanse i perspektive dobio TPA time što je postao nezavisan član Alijanse Baker Tilly Europe (Baker Tilly Europe Alliance)?
Biti deo alijanse Baker Tilly Europe i biti njen član donosi jedinstvene šanse za nas, ali – što je još važnije – i za naše klijente. Ova je Alijansa rezultat tesnih partnerskih odnosa sa renomiranom nemačkom konsultantskom kućom Baker Tilly Roelfs. To znači da ćemo od ovog trenutka pa nadalje moći da pružamo našim nemačkim investitorima veoma privlačan i koristan paket: s jedne strane, i dalje ostaju naše već postojeće uspešne lokalne kancelarije sa zaposlenima koji su vrhunski stručnjaci i u kojima se možete služiti nemačkim i engleskim jezikom; s druge strane, preko naših partnera će postojati direktna veza sa glavnim sedištem u Nemačkoj.
Pored toga, TPA će koristiti međunarodnu mrežu Baker Tilly, koja postoji u celom svetu, i tako će svojim klijentima garantovati podršku u svim delovima sveta.

Da li biste mogli da objasnite koje su prednosti TPA Grupe na tržištu?
Mislim da je to veoma dobro rezimirano sloganom “Poslovanje licem u lice”. Ovo verovanje primenjujemo u oba pravca, u okviru naše interne organizacije kao i u svakodnevnom radu sa našim klijentima. TPA Grupa nije jednostavna i labava mreža poput mnogih drugih. Naprotiv, mi smo organizovani kao grupa sa strukturom visokog stepena integrisanosti. Naši ljudi se redovno međusobno sastaju i viđaju, zajednički rade bez obzira na granice između zemalja u kojima posluju, a sve u korist naših klijenata.

Recite nam nešto više o strategiji „Poslovanje licem u lice“ i zbog čega je za TPA presudno da je sprovodi u svom svakodnevnom radu.
“Poslovanje licem u lice” nije neki jednostavan slogan koji rezimira našu poslovnu strategiju: za mene je to ime naše misije koju TPA vrši. Želeo bih da ovo objasnim. Mislim da imamo pravo da budemo samouvereni, da kažemo da pružamo svojim klijentima konsultantske usluge vrhunskog kvaliteta kada se radi o porezima, računovodstvu, reviziji i pružanju saveta. Međutim, ima i drugih firmi u našem sektoru poslovanja koje iznose slične tvrdnje. Ali, gde je onda razlika? Kada rade sa nama, klijenti ne dobijaju samo neki papir napisan na 10 strana, ili samo neku izjavu. Mi želimo da vidimo i da se sastajemo na našim klijentima da bismo razumeli njihove potrebe i preokupacije, da im damo svoje lično mišljenje i da pronađemo najbolje rešenje za njih. Za nas je to sve ono što se odnosi na ljude i što je dobro iskazano kratkim sloganom “Poslovanje licem u lice”.

Koji su vaši glavni izazovi kao partnera?
Za mene kao partnera je veoma važno da stalno idemo napred, da sebi postavljam visoke zahteve i da pokazujem našem timu da ono što je gore navedeno u vezi “Poslovanja licem u lice” predstavlja prirodu našeg stava, a ne samo praznu frazu. Naravno, može se desiti da s vremena na vreme imamo rasprave sa našim klijentima i zaposlenima zbog različitih stavova ili pogrešnog razumevanja stvari. Ključno je kako postupati sa takvim problemima. Veoma je važno da se na njih odmah obrati pažnja i da cilj bude iznalaženje uravnoteženih rešenja.

Sa kojim se izazovima suočavaju klijenti TPA u Srbiji?
Naši klijenti vide Srbiju kao tržište koje beleži rast za budućnost. Imajući u vidu političku stabilnost zadnjih godina i korake u pravcu pristupanja EU, privredna društva iz različitih industrija nalaze zanimljive prilike za ulaganja u raznim oblastima (nekretnine, poljoprivreda, auto industrija, itd. ). Međutim, pravno i administrativno okruženje se razlikuje od onoga, na primer, u Austriji. To znači da kompanije moraju da se pažljivo pripremaju unapred. I to je tačka gde mi ulazimo. Mi želimo da uspostavljamo partnerski odnos sa našim klijentima tako što ćemo ih aktivno pratiti i podržavati prilikom njihovog ulaska na tržište.

Šta je ono što najviše vrednujete kada su u pitanju vaši klijenti?
Kao što je već spomenuto, želimo da izgrađujemo partnerski odnos sa svojim klijentima i da postanemo njihov savetnik kome veruju. U potpunosti u skladu sa sloganom “Poslovanje licem u lice” uvek želimo da se lično sastajemo sa svojim klijentima i da razgovaramo o njihovim potrebama, ali i da dobijamo povratne informacije od njih. Mislim da naši klijenti mogu da vide da mi prelazimo dodatnu milju za njih i oni to veoma cene. Rezultat je da veoma često ne gradimo samo dugoročne odnose sa klijentima već i prijateljstvo.

Gde vidite TPA kroz pet godina?
Gledam veoma pozitivno na budućnost. Danas smo vodeća poreska i revizorska firma u Austriji i zemljama centralne i jugoistočne Evrope. Sa Alijansom „Baker Tilly Europe“, posebno sa našim nemačkim partnerom „Baker Tilly Roelfs“, mislim da ćemo se razviti u evropskog igrača u našoj industriji.
To će takođe imati veoma pozitivan uticaj na naše dalje razvijanje TPA Srbija. Uzimajući ovo u obzir i gledajući naš izvanredan rast tokom proteklih godina, uveren sam da ćemo kroz pet godina biti jedna od najvećih konsultantskih firmi u Srbiji, posle tzv. „velike četvorke“.

Intervju sa Bojanom Žepinićem, partnerom TPA, pročitajte ovde