Tekuće poresko savetovanje

| Vreme čitanja: 1 min

Poresko zakonodavstvo je oblast koja je podložna stalnim promenama i razvoju. Da biste bili u mogućnosti da pratite ove tokove, od izuzetne je važnosti da imate stalno na raspolaganju pouzdanog partnera, sposobnog da optimizuje i kontinuirano prilagođava vaše poslovanje u segmentu poreskog tretmana, kao i da vam pruži podršku u usaglašavnju poslovanja sa trenutnim propisima.

Naš tim profesionalaca u mogućnosti je da stvori i prilagodi vašim potrebama najbolja poreska rešenja. U tom smislu, možemo vam ponuditi sledeće usluge:

  • tekuća savetodavna podrška u svim pitanjima koja se tiču poreza,
  • priprema poreskih prijava i obrazaca,
  • podrška i pomoć prilikom poreskih kontrola i poresko-pravnih postupaka,
  • pregled i analiza poreske pozicije obveznika,
  • savetovanje u pogledu izbora pravne forme,
  • komunikacija sa organima Poreske uprave i
  • poresko planiranje.