Korporativno upravljanje i usaglašenost sa propisima

| Vreme čitanja: 1 min

„Compliance“ je termin koji se danas u poslovnom svetu koristi da opiše usaglašenost poslovanja sa zakonima, ali i sa običajima dobre poslovne prakse.

Ova tema nije samo aktuelna zbog brojnih skandala, već i zbog toga što se rukovodstvo firmi suočava sa velikim iskušenjima. Može se pretpostaviti da će zakonski zahtevi postati brojniji i manje razumljivi. Stoga će pokretanje sistema kontinuiranog usaglašavanja poslovanja sa propisima (Compliance Management Sistem – CMS), koji treba da obezbedi usaglašenost sa tim propisima i nadgledanje zakonskih i poslovnih odredbi, postati sve važnije.

Naši revizori će proceniti stepen poštovanja zakonskih propisa i dobrih poslovnih praksi, i pružiće vam savetodavne usluge u vezi sa uspostavljanjem i unapređenjem sistema korporativnog upravljanja.

Između ostalih, svojim klijentima nudimo i sledeće usluge:

  • razvoj sistema kontinuiranog usaglašavanja poslovanja sa propisima – „Compliance Management Sistem“
  • pomoć u primeni dobijenih preporuka
  • optimizaciju sistema kontinuiranog usaglašavanja poslovanja sa propisima
  • eksternu i nezavisnu reviziju ili ocenu CMS-a
  • izradu strategije za sprečavanja korupcije
  • rešavanje posebnih pitanja u vezi sa za Zakonom o finansijskim tržištima i usaglašenost sa njime
  • razvoj kontrolnih procedura i procesa komunikacije

 

Poslovno savetovanje