Grupni paketi izveštavanja

| Vreme čitanja: 1 min

Našim klijentima nudimo sledeće usluge vezane za računovodstvo grupe preduzeća, u skladu sa domaćim i međunarodnim računovodstvenim principima:

  • Priprema konsolidovanih finansijskih izveštaja
  • Uspostavljanje sistema izveštavanja na nivou grupe
  • Sastavljanje grupnog paketa izveštavanja
  • Priprema internih priručnika (priručnika za računovodstvo grupe)
  • Rešavanje specifičnih pitanja u vezi sa konsolidacijom

 

Revizija