Revizija za posebne namene i ostale usluge uveravanja

| Vreme čitanja: 1 min

Naš tim poseduje značajno iskustvo u obavljanju revizija za posebne namene i svojim klijentima nudi sledeće usluge:

  • Revizija projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija i privrednih društava
  • Revizija subvencija (domaćih i iz EU)
  • Specijalna revizija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
  • Revizija sistema internih kontrola (ICS), sistema upravljanja rizicima (RMS) ili sistema usaglašavanja poslovanja sa propisima (CMS).
  • Forenzička revizija
  • Ugovoreni postupci (Nalazi činjeničnog stanja)

 

Revizija