SEE Tax Desk – jedinstveni kontakt

7. августа 2018 | Vreme čitanja: 2 min

S obzirom na to da je uočena potreba za postojanjem regionalnog sedišta u regionu Jugoistočne Evrope, a u svrhu razumevanja savremenih poreskih implikacija, u mogućnosti smo da vam ponudimo objedinjen paket usluga poreskog savetovanja za ceo region. TPA SPOC (Single Point of Contact) će biti odgovoran za rešavanje svih poreskih pitanja i biće vam na raspolaganju za bilo koji poreski zahtev na nivou celog regiona. Samim tim, sposobni smo da pružimo efikasna i sveobuhvatna poreska rešenja.

Podrška vašem poslovanju u regionu Jugoistočne Evrope

Jugoistočna Evropa je ostvarila impresivan privredni razvoj i trenutno se nalazi među najbrže rastućim ekonomskim regionima sveta. Kao rezultat toga međunarodne kompanije sve više osnivaju regionalne kancelarije u regionu Jugoistočne Evrope koje će biti zadužene za koordininaciju poslovnih aktivnosti na novorastućim tržištima.

U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju sposobnost brzog prilagođavanja postaje sve važnija osobina. Trenutni izazov sa kojim se regionalne kancelarije u Jugoistočnoj Evropi suočavaju ogleda se u rešavanju poreskih implikacija koje se tiču više država u regionu. Sve ovo povlači sa sobom suočavanje sa različitom lokalnom regulativom pojedinih zemalja i potrebom angažovanja lokalnih poreskih savetnika, čime se značajno troše resursi i smanjuje vreme za donošenje pravovremenih i efikasnih poslovnih odluka.

Pogodnosti za kompanije sa regionalnim sedištem

Uzimajući u obzir vašu potrebu za savremenim poreskim rešenjima u mogućnosti smo da vam ponudimo jedinstvenu poresku uslugu za ceo region.

Putem jedinstvenog kontakta, tj. TPA SPOC-a, sposobni smo da obezbedimo sveobuhvatna poreska rešenja koja se tiču poslovanja na nivou regiona. Na ovaj način, TPA SPOC će biti odgovoran za rešavanje svih poreskih pitanja u regionu.

Naš tim razvija i nudi individualna, sveobuhvatna i inovativna rešenja, kao i sporazume prilagođene potrebama klijenata.

Pojednostavljivanjem samog procesa dobijanja jedinstvenog i sveobuhvatnog poreskog saveta, želeli smo da vam omogućimo uštedu vremena, novca i usredsređenost na donošenje poslovnih odluka.
Mi nudimo rešenja po svim poreskim pitanjima naročito:

  • Usluge stranim državljanima
  • Poreski Due Dilligence;
  • Specifična poreska pitanja;
  • Poresko planiranje i optimizacija / nacionalno i internacionalno;
  • Transferne cene;
  • Saveti za PDV / Nacionalni i međunarodni;
  • Ostala pitanja.

Lokalno iskustvo. Međunarodna prepoznatljivost

Naša snaga se ogleda u pružanju efikasnih i jedinstvenih saveta na tržištima Jugoistočne Evrope. Zahvaljujući jakom lokalnom iskustvu u zemljama Jugoistočne Evrope u mogućnosti smo da naša poreska rešenja prilagodimo lokalnoj poreskoj regulativi kao i da bolje razumemo kulturne i ostale specifičnosti na lokalnim tržištima.

Kontakt