Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) i podzakonskih akata

26. октобра 2015 | Vreme čitanja: 2 min

 • Najvažnije izmene zakona se odnose na:
  • Mogućnost stranog lica da se registruje za PDV u Srbiji, preko poreskog punomoćnika;
  • Izmene pravila oporezivanja PDV kada je u pitanju trgovina električnom energijom, prirodnim gasom i energijom za grejanje/hlađenje;
  • Proširenje definicije PDV dužnika na sve primaoce dobara i usluga iz oblasti građevinarstva;
  • i mnoge druge.
 • Za detaljnije informacije u vezi sa usvojenim izmenama zakona, molimo vas pogledajte naše vesti iz septembra br. 4/2015, na sledećem linku http://www.tpa-horwath.rs/sr/rs/publikacije/newsletter.
 • U Službenom glasniku Republike Srbije br. 84/2015 i 86/2015 od 14. oktobra 2015. godine, objavljene su izmene postojećih podzakonskih akata ali i doneti novi podzakonski akti kako sledi:
  • Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu;
  • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskog oslobođenje kod PDV sa pravom odbitka prethodnog poreza;
  • Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV;
  • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV;
  • Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za PDV;
  • Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje PDV;
  • ravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za PDV;
  • Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o PDV;
  • Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih usluga elektronskim putem, u smislu Zakona o PDV;
  • Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV; i
  • Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci.
 • Neke od najvažnijih izmena pročitajte u ovim vestima. One se pre svega tiču procedure kod imenovanja poreskog punomoćnika kao i poslovanja u oblasti građevinarstva.
taxnewsletter_oktobar2015_srb.pdf