Važeće kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2021. godinu

22. марта 2021 | Vreme čitanja: 2 min

Ministarstvo finansija je objavilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“, koji važi za 2021. godinu i primenjuje se na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. Pravilnik stupa na snagu 27. marta 2021. godine.

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za banke i davaoce finansijskog lizinga za 2021. godinu su:

 • 0,67% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 3,79% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,83% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 3,94% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 2,61% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 3,96% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;
 • 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;
 • 2,56% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB.

U odnosu na 2020. godinu nastavljen je trend pada kamatnih stopa za privredna društva, kako sledi:

 • 3,69% na kratkoročne kredite u RSD;
 • 3,90% na dugoročne kredite u RSD;
 • 2,32% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 2,83% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;
 • 6,86% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;
 • 1,57% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;
 • 4,01% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Propisane kamatne stope obveznici mogu da koriste za potrebe utvrđivanja poreza na dobit, odnosno obračuna korekcije rashoda i prihoda sa povezanim licima za 2021. godinu.

Takođe, napominjemo da pomenute kamatne stope obveznici mogu da koriste tokom 2021. godine kada budu isplaćivali kamate po osnovu primljenih zajmova, odnosno kredita svojim povezanim licima iz inostranstva, budući da većina ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja propisuje mogućnost korišćenja beneficirane stope poreza po odbitku samo do iznosa kamate koja je u skladu sa principom „van dohvata ruke“. Za iznos kamate koji prelazi iznos koji se smatra iznosom “van dohvata ruke”, primenjuje se zakonska stopa poreza po odbitku (20%).

Za sva dodatna pitanja, TPA tim vam stoji na raspolaganju.

Kontakt