Zakon o fiskalizaciji

30. децембра 2020 | Vreme čitanja: 1 min

Zakon o fiskalizaciji objavljen je u Službenom glasniku Republike Srbije br. 153/2020 od 21. decembra 2020. godine. Najveći broj odredbi Zakona se primenjuje od 1. januara 2022. godine.

U nastavku Vam predstavljamo najvažnije odredbe ovog Zakona:

  • Obveznik fiskalizacije je svaki obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i svaki obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, koji vrši promet na malo.
  • Obveznik fiskalizacije dužan je da u momentu prometa na malo izda fisklani račun putem elektronskog uređaja, kao i da Poreskoj upravi dostavlja podatke o izdatim fiskalnim računima putem stalne internet veze u realnom vremenu u trenutku prometa na malo.
  • Izuzetno, ukoliko postoji prekid internet veze, obveznik dostavlja Poreskoj upravi podatke o izdatim fiskalnim računima periodično, odmah po uspostavljanju internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.
  • U slučaju promene podataka, obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi, najkasnije 24 sata pre nastanka promene.
  • Nadzor nad primenom ovog zakona vrši Poreska uprava. U slučaju da inspektor utvrdi nepoštovanje odredbi zakona izriče obvezniku fiskalizacije zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana.
Kontakt