Savetovanje u oblasti nekretnina

| Vreme čitanja: 1 min

TPA je aktivan u savetovanju fondova za nekretnine, od kako je Austrija pristupila EU, 1995. Većina nacionalnih i međunarodnih fondova za nekretnina se oslanja na naše znanje i ovom specijalnom sektoru u Austriji, centralnoj i jugostočnoj Evropi: i otvoreni i zatvoreni fondovi za nekretnine, javni i specijalni fondovi, berzanski i neberzanski fondovi.

TPA igra značajnu ulogu u razvoju i izmeni Statuta Austrijskog fonda za nekretnine. Zbog našeg dugogodišnjeg iskustva sa jedinstvenim porezima i potrebama nadzora fondovima za nekretnine i njihovim investitorima, možemo na vreme obezbediti odgovore i pre nego što se postavi pitanje. Naše znanje iz Austrije prenosimo našim kolegama u Srbiji i zbog toga se smatramo najpouzdanijim partnerom za investitore u domenu poreskog savetovanja.

Možemo ponuditi sledeće usluge fondovima za nekretnine:

  • analiza trenutnog stanja,
  • optimalno restrukturiranje,
  • praćenje procesa sticanja (akvizicije),
  • savetovanje po pitanju poreskih i carinskih obaveza,
  • kod ugovora o kupovini ili iznajmljivanju,
  • poreski Due diligence kod akvizicije kompanija za nekretnine,
  • podrška investitorima u svim fazama projekata i
  • podrška nakon okončanja projekata.